Podatek odroczony

Niniejszy artykuł kompleksowo analizuje zagadnienie wykorzystania mechanizmu odwrotnego obciążenie (reverse charge) w opodatkowaniu VAT usług wewnątrzunijnych świadczonych na rzecz podatników.

Zobacz więcej

Usługi

Co oferujemy

finanse publiczne po angielsku

Tworzenie łączenie i likwidacja jednostek budżetowych

finanse publiczne ue

Zasady gospodarki finansowej stosowane do jednostek sektora finansów publicznych

ABC small biznessu

Głównym celem artykułu jest przedstawienie podstawowych mechan ...

finanse publiczne co to

Środki publiczne rodzaje klasyfikacja

finanse publiczne co to jest

Pojęcie finansów publicznych

finanse publiczne jako nauka

Jednostki sektora finansów publicznych zasady tworzenia i formy prawne

Podatek VAT Niemczech

Trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez używania ze świadczeń innych podmiotów. Duża ich dawka ma istota niematerialny.Czy wiesz, że organy piszczałkowe podatkowe ze szczególnym zainteresowaniem przyglądają się skutkom fiskalnym takich usług?Sprawdź, jakie podjąć działania, by zawęzić ryzyko popełnienia błędów.Autor – doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem – omawia zagadnienia związane z opodatkowaniem usług niematerialnych na gruncie podatków dochodowych (PIT i CIT) oraz podatku od towarów i usług.W książce m.in.:- charakterystyka usług o charakterze niematerialnym,- normy dokumentowania zyskania świadczeń kupowanych w kraju i za granicą,- przesłanki zaliczenia usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodów,- metody rozliczania w KUP odsetki od finansowania dłużnego udzielanego w grupie podmiotów powiązanych,- świadomość celowości fiskalnej przy nabywaniu usług,- skutki podatkowe nabycia, a zarówno realizacji świadczeń niematerialnych,- usługi niematerialne a zaostrzenie sankcji karnoskarbowych,- taksa u źródła w usługach niematerialnych.Szereg praktycznych wskazówek i podpowiedzi, liczne przykłady odzwierciedlające realne problemy, a zarówno bogate orzecznictwo sądowe również interpretacje podatkowe pomogą zrozumieć niejednokrotnie zawiłe kwestie.Dodatkowo wzór instrukcji gromadzenia dokumentów (innych niż księgowe) w związku z nabyciem usług niematerialnych również wyciąg z kodeksów prawnych istotnych na rzecz omawianych zagadnień.Stan prawny książki uwzględnia duże przemiany w przepisach prawnych na r., między innymi nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług ( Dziennik Ustaw z r. poz. ) obowiązującą od stycznia r. dodatkowo przemiany w Kodeksie karnym (Dz.U. z r. poz. ) obowiązujące od marca r.

PORTFOLIO

Aktualnie co robimy

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń lub napisz do nas, a my odpowiemy Tobie jak najszybciej!